Hondenwerk

Hondenwerk

Ruim 90 procent van de diensten die ADS Facility levert, bestaat uit hondenwerk. De combinatie van mens en hond is krachtig, omdat een hond veel krachtiger zintuigen heeft en daardoor veel alerter is. Ook heeft een hond een afschrikwekkende werking, waardoor problemen soms voorkomen kunnen worden.

De honden van ADS Facility zijn, net als de begeleiders, getoetst door en aangesloten bij de Nederlandse Bond voor de Diensthond. Deze toetsing wordt bovendien iedere twee jaar herhaald. Daarnaast trainen de honden en begeleiders twee a drie keer per week op onder andere zoektechnieken, aanhoudingstechnieken, het herkennen van geuren en de wisselwerking tussen begeleider en hond. U bent er bij ADS Facility dus van verzekerd dat begeleiders en honden over de laatste inzichten en technieken beschikken en deze in de praktijk kunnen brengen.

ADS Facility kan op verschillende terreinen diensten met hondbeveiliging leveren. Te denken valt aan de beveiliging van diverse evenementen, bouwprojecten, spoorbeveiliging (bijvoorbeeld surveillance en tegen graffiti en sabotage), VIP-/persoonsbeveiliging (bijvoorbeeld politici, artiesten of zakelijk) en bij faillissementen. ADS Facility levert geen hondbeveiliging bij voetbalwedstrijden, vanwege het veiligheidsrisico dat de honden daarbij lopen.