Mensenwerk

Mensenwerk

Hoewel de dienstverlening van ADS Facility voor het grootste gedeelte bestaat uit hondenwerk, levert ADS Facility ook diensten waarbij geen honden betrokken zijn. Dit geldt wanneer honden bijvoorbeeld niet toegestaan zijn op bepaalde locaties, teveel zouden opvallen of afschrikken, of wanneer ze simpelweg geen rol van betekenis kunnen spelen.

ADS Facility kan op verschillende terreinen diensten verlenen. Hierbij valt te denken aan consultancy en het geven van adviezen, het beveiligen van televisiestudio’s of filmsets, de inzet van brandwachten en medische hulpverleners, het verrichten van contra-observatie en het aanleggen van beveiligingssystemen.

De beveiligers van ADS Facility hebben allen ruimschoots ervaring in de beveiliging, en sommigen beschikken daarnaast nog over ervaring als teamleider, projectleider of begeleider. Zij beschikken alle over hun EHBO-diploma en hebben een AED-training (defibrillator) gevolgd. Elke twee jaar vindt er een herkeuring plaats, waarbij tevens de laatste inzichten en technieken geleerd worden. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de kennis en kunde van ADS Facility beveiligers altijd up-to-date is.